Yon militè Lame Americaine kise frè Polisye Backup BOID touye dispoze 10 000 US pou Leta fè limyè

error: Content is protected !!